Gelderland verlengt subsidieregeling voor woningisolatie

Gedeputeerde Staten willen de succesvolle subsidieregeling energie-aanpak van woningen voor particulieren voortzetten. Zij stellen dit aan Provinciale Staten voor, die hierover op 26 september besluiten. De bestaande regeling loopt tot 2013 en wordt nu verlengd tot 2015. In totaal stelt de provincie 9,6 miljoen euro beschikbaar. De provincie verwacht dat met de voortzetting van de regeling opnieuw het energieverbruik van 20.000 woningen vermindert. Doel van de regeling is het stimuleren van eigenaren hun woning te isoleren en daarmee het energiegebruik omlaag te krijgen.

Glasisolatie

In de huidige regeling kunnen particuliere woningbezitters subsidie krijgen voor de vloer isolatie, gevel- en dakrenovatie van maximaal 500 euro per woning. De regeling wordt nu uitgebreid met glasisolatie (HR++ of beter). Alleen woningen gebouwd voor 1980 met een maximale WOZ-waarde van 350.000 euro komen voor een bijdrage in aanmerking.

Gezamenlijk subsidie aanvragen

De ervaring leert dat huiseigenaren eerder een subsidie aanvragen en dus tot isolatie van hun woning overgaan als gezamenlijk, met meer eigenaren, gelijktijdig een subsidie wordt aangevraagd. Om dit te stimuleren krijgen gemeenten de mogelijkheid om voor dergelijke aanvragen voor tenminste 6 woningen in straat, buurt of appartementsgebouw de bijdrage te verhogen tot 750 euro per woning.

Regeling succesvol

Uit een evaluatie van de huidige regeling blijkt dat het potentieel van belangstellenden nog groot is. Een op de drie deelnemers aan de regeling zou zonder provinciale subsidie geen, of waarschijnlijk geen, isolatiemaatregelen hebben laten uitvoeren. Twee derde geeft aan dat de regeling de keuze voor isolatie heeft versneld. De doelstellingen van het Programma Energietransitie zijn met de subsidieregeling behaald:

• er is (veel regionale) werkgelegenheid gecreëerd
• de maandlasten van de burgers zijn gedaald
• het energiegebruik is afgenomen.

Uitvoering door gemeenten

Evenals bij de huidige regeling zullen de gemeenten de subsidieregeling uitvoeren. Zij combineren dit vaak met voorlichting over energiebesparing. Omdat gebleken is dat een actieve aanpak met veel voorlichting tot de beste resultaten leidt, stellen Gedeputeerde Staten ook budget beschikbaar om de communicatie over de isolatieregeling te verbeteren.

Bron: Bouwen en wonen